Sportovní hry seniorů 2022

25. 05. 2022
V letošním roce jsme konečně mohli na Sportovky opět pozvat klienty z domovů, které se pravidelně naší akce účastní.
Pozvali jsme klienty z Domova seniorů Dobříš, Domova Hostomice – Zátor, TGM Beroun, Domova Unhošť a Centra Rožmitíl p/Třemšínem. Soutěže probíhaly v několika disciplínách zaměřených na zručnost i vědomosti. Družstva soutěžila 3členná - celkem se utkalo 7 družstev – naši klienti sestavili družstva dvě.
Soutěže zahájil pan ředitel krátkým projevem, kdy poděkoval všem soutěžícím za účast, sponzorům za finanční i materiální dary a všem zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci dne. Závěrem popřál soutěžícím hodně úspěchů v jednotlivých disciplínách a všem popřál prožití příjemného dne v našem Domově.
Následovalo vystoupení dětí z místní Mateřské školy, keré nás pravidelně navštěvují. Děti nám společně zazpívaly a zatančily, čímž nám příjemně oživily zahájení Sportovních her.
...a šlo se soutěžit.....
Během dopoledne, kdy probíhají soutěže v atriu Domova, je připraveno také občerstvení pro soutěžící – opečené klobásky, točené pivo a limo. Po skončení soutěží je připraven oběd, pak následuje vyhlášení výsledků spojené s odměněním nejen vítězů, ale všech zůčastněných soutěžících.
K dobré pohodě, poslechu i tanci zahrála KLADENSKÁ HELIGONKA – klienti společně poseděli, vyměnili si své dojmy a zážitky ze soutěží a z příjemně stráveného dne v našem Domově a rozjeli se do svých domovů.