Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním Domova V Zahradách Zdice, je při poskytování služby domov se zvláštním režimem zajistit prožití klidného, bezpečného a spokojeného života klientům se stařeckou či Alzheimerovou demencí, kteří potřebují celodenní podporu, pomoc a péči.

Cílová skupina

Osoby v důchodovém věku 65+, kteří vzhledem ke svému věku a onemocnění stařeckou demencí nebo Alzheimerovou nemocí potřebují psychickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůže poskytnout rodina ani ostatní terénní sociální služby a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita

Tuto službu poskytujeme až 10 klientům.

Slovo ředitele

Domov poskytuje služby klientům starším 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí za využití terénních či ambulantních služeb či s podporou rodiny. Pomůžeme při zachování soběstačnosti a samostatnosti, podle individuálních schopností a možností klientů s udržením vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli.

Informace pro zájemce o službu

Cíle

  • usnadnění života ve stáří - podpora a pomoc klientům v zachování soběstačnosti
  • vytváření podmínek k rozšíření osobních kontaktů
  • podpora seberealizace klientů
  • zajištění klidu a bezpečí
  • uspokojovat individuální potřeby klientů

Principy

  • respektování osobnosti a lidských práv

  • tolerance a respekt

  • vzájemná komunikace
  • důvěra mezi klienty a zaměstnanci
  • trpělivost
 
 
Našim klientům nabízíme také zahradní terapie, hudební terapie, výtvarné terapie, procházky po zahradě a okolí, společenské hry, předčítání a účast na akcích Domova.
Ceník služeb


Cenik za ubytovani a stravu
top