Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova V Zahradách Zdice, je při poskytování služby domov se zvláštním režimem zajistit prožití klidného, bezpečného a spokojeného života klientům se stařeckou či Alzheimerovou demencí, kteří potřebují celodenní podporu, pomoc a péči. Domov poskytuje služby klientům starším 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí za využití terénních či ambulantních služeb či s podporou rodiny. Pomůžeme při zachování soběstačnosti a samostatnosti, podle individuálních schopností a možností klientů s udržením vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli.
 
Mgr. Alexandr Koráb
Ředitel

Cíle

 • usnadnění života ve stáří - podpora a pomoc klientům v zachování soběstačnosti
 • vytváření podmínek k rozšíření osobních kontaktů
 • podpora seberealizace klientů
 • zajištění klidu a bezpečí
 • uspokojovat individuální potřeby klientů

Principy

 • respektování osobnosti a lidských práv

 • tolerance a respekt

 • vzájemná komunikace
 • důvěra mezi klienty a zaměstnanci
 • trpělivost

Našim klientům nabízíme také zahradní terapie, hudební terapie, výtvarné terapie, procházky po zahradě a okolí, společenské hry, předčítání a účast na akcích Domova.
 

Komu službu neposkytujeme?

 • lidem, kteří nesplňují cílovou skupinu
 • lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • lidem, kteří mají akutní infekční nemoc
 • lidem, kteří pod vlivem návykové látky či z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali soužití mezi klienty