Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova V Zahradách Zdice, je při poskytování služby domov se zvláštním režimem zajistit prožití klidného, bezpečného a spokojeného života klientům se stařeckou či Alzheimerovou demencí, kteří potřebují celodenní podporu, pomoc a péči. Domov poskytuje služby klientům starším 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí za využití terénních či ambulantních služeb či s podporou rodiny. Pomůžeme při zachování soběstačnosti a samostatnosti, podle individuálních schopností a možností klientů s udržením vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli.
 
Mgr. Alexandr Koráb
Ředitel

Cíle

  • usnadnění života ve stáří - podpora a pomoc klientům v zachování soběstačnosti
  • vytváření podmínek k rozšíření osobních kontaktů
  • podpora seberealizace klientů
  • zajištění klidu a bezpečí
  • uspokojovat individuální potřeby klientů

Principy

  • respektování osobnosti a lidských práv

  • tolerance a respekt

  • vzájemná komunikace
  • důvěra mezi klienty a zaměstnanci
  • trpělivost

Našim klientům nabízíme také zahradní terapie, hudební terapie, výtvarné terapie, procházky po zahradě a okolí, společenské hry, předčítání a účast na akcích Domova.