Domov pro seniory

Poslání

Posláním Domova V Zahradách Zdice, je při poskytování služby domov pro seniory zajistit prožití klidného, bezpečného a spokojeného života seniorům, kteří potřebují celodenní podporu, pomoc a péči.

Cílová skupina

Osoby v důchodovém věku 65+, které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují psychickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůže poskytnout rodina ani ostatní terénní sociální služby a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita

Naše zařízení zajišťuje služby až 102 klientům.

Slovo ředitele

Domov poskytuje služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí za využití terénních či ambulantních služeb. Pomůžeme při další seberealizaci našich klientů aktivním zapojením do života ve městě a udržením vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli.

Informace pro zájemce o službu

Cíle

 • usnadnění života ve stáří - podpora a pomoc klientům v zachování soběstačnosti
 • vytváření podmínek k rozšíření osobních kontaktů
 • podpora seberealizace klientů
 • zajištění klidu a bezpečí
 • uspokojovat individuální potřeby klientů

Principy

 • usnadnění přechodu klientů do nového prostředí
 • respektování osobnosti a lidských práv
 • tolerance a respekt
 • vzájemná komunikace
 • důvěra mezi klienty a zaměstnanci
 • trpělivostCeník služeb

top