Domov pro seniory

Posláním Domova V Zahradách Zdice je umožnění prožití klidného, bezpečného a spokojeného života. Pomůžeme při další seberealizaci našich klientů aktivním zapojením do života ve městě a udržením vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli.
Mgr. Alexandr Koráb
Ředitel

 

Cíle

 • usnadnění života ve stáří - podpora a pomoc klientům v zachování soběstačnosti
 • vytváření podmínek k rozšíření osobních kontaktů
 • podpora seberealizace klientů
 • zajištění klidu a bezpečí
 • uspokojovat individuální potřeby klientů

Principy

 • usnadnění přechodu klientů do nového prostředí
 • respektování osobnosti a lidských práv
 • tolerance a respekt
 • vzájemná komunikace
 • důvěra mezi klienty a zaměstnanci
 • trpělivost

 

Komu službu neposkytujeme?

 • lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • lidem, kteří mají akutní infekční nemoc
 • lidem, kteří pod vlivem návykové látky či z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali soužití mezi klienty
 • lidem se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci, těžké demence či těžké duševní poruchy