Odlehčovací služba

Poslání

Posláním Domova V Zahradách Zdice při poskytování pobytové odlehčovací služby je dočasné poskytnutí podpory, pomoci a péče osobám starším 65 let, které s ohledem na svou nepříznivou sociální situaci potřebují zajištění pomoci jiné fyzické osoby.

Cílová skupina

Osoby, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou zůstat sami ve svém domácím prostředí bez pomoci jiné osoby i za předpokladu zajištění pečovatelské služby (osoby propuštěné z nemocničního zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných, čekatelé na umístění v domově pro seniory atd.).

Kapacita

Tuto službu jsme schopni poskytnout až 4 klientům.

Slovo ředitele

Dočasným zajištěním péče o seniory umožňujeme nezbytný odpočinek nebo poskytnutí času k řešení osobních záležitostí osobám pečujícím (dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici apod.)

Informace pro zájemce o službu

Cíle

  • usnadnění života ve stáří - podpora a pomoc klientům v zachování soběstačnosti
  • vytváření podmínek k rozšíření osobních kontaktů
  • podpora seberealizace klientů
  • zajištění klidu a bezpečí
  • uspokojovat individuální potřeby klientů

Principy

  • respektování osobnosti a lidských práv
  • tolerance a respekt
  • vzájemná komunikace
  • důvěra mezi klienty a zaměstnanci
  • trpělivost

Ceník služeb

top