Odlehčovací služba

Posláním Domova V Zahradách Zdice při poskytování odlehčovací služby je poskytnutí potřebné pomoci lidem, kteří pečují o seniory. Dočasným převzetím péče o seniory jim chceme umožnit nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas k řešení osobních záležitostí.

Mgr. Alexandr Koráb
Ředitel

Cílem je

 • usnadnění života ve stáří - podpora a pomoc klientům v zachování soběstačnosti

 • vytváření podmínek k rozšíření osobních kontaktů

 • podpora seberealizace klientů

 • zajištění klidu a bezpečí
 • uspokojovat individuální potřeby klientů

Principy

 • respektování osobnosti a lidských práv
 • tolerance a respekt
 • vzájemná komunikace
 • důvěra mezi klienty a zaměstnanci
 • trpělivost

 

Komu službu neposkytujeme?

 • lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • lidem, kteří mají akutní infekční nemoc
 • lidem, kteří pod vlivem návykové látky či z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali soužití mezi klienty
 • lidem se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci, těžké demence či těžké duševní poruchy