Odlehčovací služba

Posláním Domova V Zahradách Zdice při poskytování pobytové odlehčovací služby je dočasné poskytnutí podpory, pomoci a péče osobám starším 65 let, které s ohledem na svou nepříznivou sociální situaci potřebují zajištění pomoci jiné fyzické osoby. Dočasným zajištěním péče o seniory umožňujeme nezbytný odpočinek nebo poskytnutí času k řešení osobních záležitostí osobám pečujícím (dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici apod.)
 

Mgr. Alexandr Koráb
Ředitel

Cílem je

  • usnadnění života ve stáří - podpora a pomoc klientům v zachování soběstačnosti

  • vytváření podmínek k rozšíření osobních kontaktů

  • podpora seberealizace klientů

  • zajištění klidu a bezpečí
  • uspokojovat individuální potřeby klientů

Principy

  • respektování osobnosti a lidských práv
  • tolerance a respekt
  • vzájemná komunikace
  • důvěra mezi klienty a zaměstnanci
  • trpělivost