Odlehčovací služba

Posláním Domova V Zahradách Zdice při poskytování pobytové odlehčovací služby je dočasné poskytnutí podpory, pomoci a péče osobám starším 65 let, které s ohledem na svou nepříznivou sociální situaci potřebují zajištění pomoci jiné fyzické osoby. Dočasným zajištěním péče o seniory umožňujeme nezbytný odpočinek nebo poskytnutí času k řešení osobních záležitostí osobám pečujícím (dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici apod.)
 

Mgr. Alexandr Koráb
Ředitel

Cílem je

 • usnadnění života ve stáří - podpora a pomoc klientům v zachování soběstačnosti

 • vytváření podmínek k rozšíření osobních kontaktů

 • podpora seberealizace klientů

 • zajištění klidu a bezpečí
 • uspokojovat individuální potřeby klientů

Principy

 • respektování osobnosti a lidských práv
 • tolerance a respekt
 • vzájemná komunikace
 • důvěra mezi klienty a zaměstnanci
 • trpělivost

 

Komu službu neposkytujeme?

 • lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • lidem, kteří mají akutní infekční nemoc
 • lidem, kteří pod vlivem návykové látky či z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali soužití mezi klienty
 • lidem se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci, těžké demence či těžké duševní poruchy