Křeslo pro hosta

14. 07. 2020
Beseda s ředitelem rokycanské hvězdárny.