Pevěcký soubor BONBON

11. 05. 2023 v 8:21 hodin
Poněkolikáté nás navštívil početný pěvecký sbor BONBON. Jeho členové nás svým vystoupením potěšili a příjemně naladili.
Patří jim za to náš velký dík, neboť nám vždy zahrají bez nároku na jakoukoliv odměnu.
top