Změna výše úhrady za sociální služby

01. 01. 2024
S účinností od 01. 01. 2024 dochází na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb. a vyhlášky č.378/2023 Sb. ke změně výše úhrady za ubytování a stravu.
Ceny energií, potravin a služeb se neustále zvyšují, proto jsme nuceni změnit výši úhrad za ubytování a stravu.
Ceny jsou pro všechny poskytované služby stejné – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem i odlehčovací službu (zde ještě změna za úkony péče viz. ceník za OS).
 
Celodenní stravování – 255 Kč/den
Ubytování – 305 Kč/den
 
Výsledná úhrada za poskytované služby
činí 17. 035 Kč/měsíc.
 
 
Ve Zdicích 31. 12. 2023
 
Mgr. A. Koráb MBA – ředitel
 
top