Setkání se starostou Města Zdice

22. 12. 2022

Vánoční setkání se starostou




 

V předvánočním čase navštívili naše klienty zástupci Města Zdice spolu s dětmi z místní mateřské školy.
Děti měly připravený krásný program a každý klient dostal od dětí malou pozornost, kterou samy vyrobily.
Členky sboru pro občanské záležitosti osobně navštívily i ležící klienty a předaly dárek od města.
Pan starosta Bc. A. Sklenář MBA popřál všem hodně zdraví a hezké Vánoce.