Koncert barokní hudby 2022

04. 11. 2022

Barokní hudba ve Zdicích

Krásná barokní hudba z 16. až 18. století zněla v pátek 4. listopadu vstupní halou v Domově V Zahradách ve Zdicích. Navštívila nás paní Stanislava Spoustová z Ústavu Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů a s ní umělci, kteří zahráli našim klientům skladby našich i světových skladatelů. Zazněly skladby od Antonia Vivaldiho, Jean-Marie Leclaira, Jana Jakuba Ryby, Georga Friedricha Händela a George Philippa Telemanna. Libé zvuky houslí, flétny a cembala  přilákaly mnoho posluchačů z řad klientů i personálu. Bylo to milé a vítané zpestření pochmurného podzimního odpoledne. Umělci byli odměněni srdečným potleskem a já za všechny ještě jednou děkuji za nádherný zážitek členům komornímu souboru NiTrio  Šárce Petříkové, člence skupiny prvních houslí Národního divadla, Evě Prchalové, člence folklórního souboru Jizera a Ondřeji Valentovi, varhaníkovi pražské kapituly na Vyšehradě.