Jubilanti měsíce

05. 06. 2020
Miluše Šubrtová 90 let
Paní Šubrtová oslavila v našem Domově krásných 90 let, popřát jí přišel pan ředitel Domova Mgr. Alexandr Koráb
a rodina.
Gratulujeme!!!