Informace k vycházkám klientů a Pravidla pro návštěvy

03. 12. 2020
INFORMACE OHLEDNĚ OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OD 16. 12. 2020
 
Vážení klienti,
vzhledem k blížícím se Vánočním svátkům a na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, Vás níže informujeme, za jakých podmínek je možné opustit zařízení pobytových sociálních služeb, abyste mohli strávit Vánoční čas se svou rodinou.
 
1.Vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19,
2.Vycházka nad 6 hodin bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
3.V průběhu vycházky dle bodu 1 a 2 je uživatel povinen používat vlastní respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95, který si pořídí na vlastní náklady. Toto opatření bude kontrolováno na recepci domova. Respirátor si lze zakoupit v našem bufetu.
 
Děkuji
 
Mgr. Alexandr Koráb
ředitel


PRAVIDLA PRO UMOŽNĚNÍ VSTUPU NÁVŠTĚVNÍKŮ DO DOMOVA V ZAHRADÁCH ZDICE, POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V souvislosti s rozvolněním opatření proti koronaviru COVID 19, bychom Vás rádi informovali o podmínkách uskutečňování návštěv v Domově v Zahradách Zdice. Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví, MPSV a Krajské hygienické stanice je podmínkou dodržování preventivních hygienických opatření:

°      S platností od STŘEDY 9. 12. 2020 jsou v našem domově povoleny návštěvy za určitých podmínek.
°      Návštěvy jsou povoleny POUZE PO PŘEDEM DOMLUVENÉ TELEFONICKÉ OBJEDNÁVCE!!!       
 
NEOBJEDNANÉ NÁVŠTĚVY NEBUDOU VPUŠTĚNY DO BUDOVY DOMOVA V ZAHRADÁCH

°      Návštěvu si lze zarezervovat na tel. čísle:
 
 311 690 211 volejte pouze v pracovních dnech od 7:30 – 15:00 hodin
 
°      Povoleny jsou 2 osoby na klienta starší 15 let, po dobu nejdéle 30 minut
°      Pro návštěvy jsou vyhrazeny tyto návštěvní dny a hodiny:

PONDĚLÍ              13:00 – 16:00 hodin
STŘEDA               13:00 – 16:00 hodin
SOBOTA               13:00 – 16:00 hodin
 
°      Návštěvy se uskutečňují v prostorách recepce Domova V Zahradách, po dohodě se zdravotní sestrou  výjimečně na pokojích klientů.
°      Podmínkou návštěvy je, že každý návštěvník buď předloží potvrzení praktického lékaře o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19. Nebo předloží doklad (minimálně ve formě SMS) o tom, že nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy absolvoval test PCR, či antigenní test, a to s negativním výsledkem. Nebo bude přetestován v Domově antigenním testem před provedením návštěvy. Provedení testu není zpoplatněno, návštěva je však povinna vyplnit údaje nezbytné k provedení antigenního testu.
°      Délka návštěvy je 30 minut, počítáno od potvrzení negativního výsledku testu. Dostavte se prosím 15 minut před objednaným časem.
°      Osobám, jejichž výsledek antigenního testu bude pozitivní, NEBUDE návštěva povolena.
°      Návštěvník musí vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s údaji, které jsou nezbytné pro zadávání prováděných testů a výsledků do evidence. Návštěvě bude změřena teplota a je nutné si vydezinfikovat ruce.
°      Návštěvník musí mít po celou dobu návštěvy na dýchacích cestách nasazen respirátor typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (pokud nemáte možnost vlastní, můžete si je u nás zakoupit před návštěvou Domova).
°      Každé návštěvě se změří tělesná teplota, zkontrolují ochranné pomůcky, a návštěva bude zaznamenaná.
°      V zájmu ochrany zdraví našich klientů je bezpodmínečně nutné dodržovat tyto podmínky, a dále se řídit instrukcemi sociálních pracovnic, zdravotních sester a ostatního personálu Domova před a v průběhu návštěv. V případě porušení nebude návštěva umožněna, nebo bude předčasně ukončena.

V SOULADU S USNESENÍM VLÁDY Č. 1029 TRVÁ NADÁLE ZÁKAZ VYCHÁZEK  MIMO OBJEKT
 
Děkujeme za pochopení


 
_______________________________________________________________________________________________________________________

Vážené rodiny,

bohužel ani našemu zařízení se přes zvýšená hygienická opatření nevyhnula nákaza COVID–19. Přestože dodržujeme všechna opatření dle epidemiologického plánu, onemocnění se projevilo u několika klientů i zaměstnanců domova. Tato mimořádná situace je pro nás velmi pracovně náročná vzhledem k nemocnosti nejen klientů, ale i personálu. Celkový provoz v zařízení je vystaven vysokému pracovnímu nasazení.

Chtěli bychom Vás poprosit, buďte prosím shovívaví a mějte trpělivost, pokud vám vrchní sestra nebo staniční sestry ihned nezvednou telefon, když se budete chtít zeptat na zdravotní stav Vašeho blízkého či příbuzného – pravděpodobně právě pečují o některého z nich. Aktuální situaci v domově konzultujeme s Krajskou hygienickou stanicí. Věříme, že se nám společnými silami podaří situaci zvládnout a děkujeme za pochopení.


ředitel Mgr. Alexandr Koráb

_______________________________________________________________________________________________________________________
 
Informace naleznete zde: