Pravidla pro návštěvy

03. 06. 2021
PRAVIDLA NÁVŠTĚV OD 7. 6. 2021
S platností od pondělí 7. 6. 2021 jsou pravidla pro návštěvy v našem domově následující:

 
 1. Na návštěvu nyní můžete přijít kdykoliv od pondělí do neděle v čase
od 7:00 – 19:00 bez předchozího objednání.
 
 1. Na návštěvu za jedním klientem může přijít v jeden čas více osob (stále však dbejte na epidemiologická doporučení).

  3. Na návštěvu mohou přijít i děti jakéhokoliv věku.
 
Podmínky pro umožnění návštěvy
 
Všechny osoby, které půjdou na návštěvu za klientem jak do vnitřních, tak i venkovních prostor Domova V Zahradách Zdice, se:
 • Musí nahlásit na recepci Domova a podepsat potřebné Čestné prohlášení (při každé návštěvě).
 • Při nepřítomnosti recepční prosím vyčkejte na její příchod.
 • Formuláře – Čestné prohlášení jsou umístěny také v prostorách recepce.
 • Čestné prohlášení ke stažení najdete ke stažení níže
 • Dospělí jsou povinni ve vnitřních prostorách Domova V Zahradách mít zakryté dýchací cesty respirátorem FFP2 či KN95 bez výdechového filtru, a to po celou dobu návštěvy.
 • Děti od 3 do 15 let věku jsou povinny mít ve vnitřních prostorách  zakryté dýchací cesty jakýmkoli způsobem, který zabraňuje šíření kapének, a to po celou dobu návštěvy.
 • Děti do 3 let nejsou povinny mít zakryté dýchací cesty a nejsou povinny absolvovat test na přítomnost viru.
 • Klienti Domova V Zahradách, kteří nejsou očkováni a opustí venkovní a vnitřní prostory Domova V Zahradách budou po příchodu zpět do Domova umístěni na 7 dní do karantény.
 
Vezměte prosím na vědomí:
 • že nebude umožněna návštěva osobě, která nesplní výše uvedená kritéria a která v době příchodu bude vykazovat jeden či více známých příznaků onemocnění Covid-19.
 DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ VŠECH VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL!