Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je pomoc a podpora klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení. Pomocí kvalifikovaného personálu poskytujeme služby, které jsou individuálně přizpůsobeny každému klientovi, a tím podporujeme a posilujeme jeho nezávislost a pomáháme mu tak setrvat co nejdéle v jeho přirozeném prostředí.
 
Mgr. Alexandr Koráb
Ředitel

Cíle

 • usnadnění života ve stáří - podpora a pomoc klientům v zachování soběstačnosti
 • vytváření podmínek k rozšíření osobních kontaktů
 • podpora seberealizace klientů
 • zajištění klidu a bezpečí
 • uspokojovat individuální potřeby klientů

Principy

 • respektování osobnosti a lidských práv

 • tolerance a respekt

 • vzájemná komunikace
 • důvěra mezi klienty a zaměstnanci
 • trpělivost

Cílová skupina

Klienti, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a svou domácnost.
 

Komu službu neposkytujeme?

 • lidem, kteří nesplňují cílovou skupinu
 • lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • lidem, kteří mají akutní infekční nemoc