Ceníky


Zde naleznete ceníky pro všechny služby, které poskytujeme.


 

 

Ceník Domova pro seniory

Ubytování
 • Ubytování (lůžko/den) - 250,- Kč
 • Ubytování 2 lůžkový pokoj - 250,- Kč

Stravování

 •  strava - 205 Kč/den

Celkem za měsíc

 • Jednolůžkový pokoj + strava - 13.841,- Kč
 • Dvoulůžkový pokoj + strava - 13.841,- Kč 

Ceník Domova se zvláštním režimem

Ubytování

 • Ubytování (lůžko/den) - 250 Kč

Stravování

 • Strava  205 Kč/den

Celkem za měsíc

 • Ubytování + strava - 13 841,- Kč 

Ceník Odlehčovací služby

Sazebník služeb - odlehčovací služba     

 
A. Sociální služby
 
 •     ubytování (lůžko/den) - 250,- Kč
 •     strava  - 205,- Kč/den


B. Péče (placená služba dle zvolené varianty):

       Denní sazby úhrady dle zvolené varianty:
 
 •     varianta A - 180,- Kč
 •     varianta B - 280,- Kč
 •     varianta C - 345,- Kč
 •     varianta D - 427,- Kč
   
Úkon Úhrada/jednotka
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
135 Kč/hodina
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
135 Kč/hodina
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném
      pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
135 Kč/hodina
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
135 Kč/hodina
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
135 Kč/hodina
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
135 Kč/hodina
 • pomoc při použití WC
135 Kč/hodina
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
135 Kč/hodina
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
135 Kč/hodina
Sociálně terapeutické činnosti
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
135 Kč/hodina
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
135 Kč/hodina
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
135 Kč/hodina
Vzdělávací a aktivizační činnosti (výchovné)
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
135 Kč/hodina


Úhrada za pobyt v zařízení = úhrada za sociální služby (denní sazba za ubytování + stravu x počet dní) + úhrada za zvolenou variantu péče (denní sazba za variantu x počet dní).
Varianta péče je zvolena při jednání se zájemcem o službu a je účtována na základě provedených úkonů péče.

 
 

Ceník služeb Pečovatelská služba

Ceník pečovatelských služeb platný od 7.3.2022
 
Úhrada za poskytnutou službu je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 
Poř. číslo Úkon Částka
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- Kč/hod.
2. Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciál. pomůcek 135,- Kč/hod.
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru
135,- Kč/hod.
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,- Kč/hod.
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
 
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti    135,- Kč/hod.
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,- Kč/hod.
3. Pomoc při použití WC 135,- Kč/hod.
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  
1. Oběd 95,- Kč
2. Dovoz nebo donáška jídla 40,- Kč
3. Pomoc při přípravě jídla a pití    135,- Kč/hod.
4. Příprava a podání jídla a pití 135,- Kč/hod.
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti  
1. Běžný úklid a údržba domácnosti (mytí nádobí, vynesení koše, 1x týdně luxování, vytírání podlahy, setření prachu, úklid sociálního zařízení) 135,- Kč/hod.
2. Pomoc při zajištění velkého úklidu (sezónní úklid,
úklid po malování, mytí oken, věšení záclon,
mytí nábytku, dveří a kuchyňské linky)
135,- Kč/hod.
3. Donáška vody 135,- Kč/hod.
4. Topení v kamnech (donáška a příprava topiva,
údržba topných zařízení)
135,- Kč/hod.
5. Běžný nákup (1 obchod) a pochůzky 135,- Kč/hod.
6. Velký nákup (týdenní – několik obchodů, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti) 140,- Kč/úkon
7. Praní prádla a žehlení osobního a ložního prádla 80,- Kč/kg
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
1. doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, a doprovázení zpět; případně doprovázení dětí do školy, školských zařízení, k lékaři a zpět apod. 135,- Kč/hod.
 
 
Fakultativní činnosti pečovatelské služby
 
Poř. číslo Úkon Částka
     
1. Doprava osobním automobilem 40,- Kč/km
2. Zapůjčení jídlonosičů 50,- Kč/měsíc
Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru