Ceníky


Zde naleznete ceníky pro všechny služby, které poskytujeme.


 

 

Ceník Domova pro seniory

CENY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU
- platné od 1. 1. 2023
 
 
Ubytování
ubytování 1 lůžkový pokoj               280,- Kč / den
ubytování 2 lůžkový pokoj              280,- Kč / den
 
Stravování                                        235,- Kč / den
 
 
Celkem za měsíc
1 lůžkový pokoj + strava                  15. 666,- Kč
2 lůžkový pokoj + strava                 15. 666,- Kč
 

Ceník Domova se zvláštním režimem

CENY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU
- platné od 1. 1. 2023
 
Ubytování
ubytování 1 lůžkový pokoj               280,- Kč / den
 
Stravování                                       235,- Kč / den
 

Celkem za měsíc
1 lůžkový pokoj + strava                  15. 666,- Kč

 

Ceník Odlehčovací služby

Sazebník služeb - odlehčovací služba    
- platný od 1. 1. 2023

 
A. Sociální služby
 
 •     ubytování (lůžko/den) - 280,- Kč
 •     strava  - 235,- Kč/den


B. Péče (placená služba dle zvolené varianty)
    Denní sazby úhrady dle zvolené varianty:                    
 • varianta A - 202,- Kč
 • varianta B - 348,- Kč
 • varianta C - 461,- Kč
 • varianta D - 607,- Kč
   
Úkon Úhrada/jednotka
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
135 Kč/hodina
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
135 Kč/hodina
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném
      pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
135 Kč/hodina
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
135 Kč/hodina
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
135 Kč/hodina
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
135 Kč/hodina
 • pomoc při použití WC
135 Kč/hodina
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
135 Kč/hodina
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
135 Kč/hodina
Sociálně terapeutické činnosti
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
135 Kč/hodina
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
135 Kč/hodina
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
135 Kč/hodina
Vzdělávací a aktivizační činnosti (výchovné)
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
135 Kč/hodina

Celková úhrada

– součet úhrady za sociální služby (ubytování a stravu) + zvolené varianty péče násobené počtem dnů poskytování OS služby.
Varianta péče je zvolena při jednání se zájemcem o službu a je účtována na základě sjednaných úkonů péče. 
 
Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru